event image event image

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty z pozycji „Suma kosztu udziału zgłoszonych osób” do 25.03 .2021 r. (warunek wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres nowinska@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 16.04.2021 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu on-line „Certyfikaty i protokoły w postępowaniu przetargowym
wynosi 600,00 zł netto + 23% VAT (738,00 zł brutto) od uczestnika i obejmuje:
dostęp do szkolenia on-line, dostęp do listy dyskusyjnej on-line, materiały w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem:

Zgłoszenie on-line:

Pliki do pobrania: