event image event image

Program szkolenia

 

10:00  Rozpoczęcie szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Podmioty uczestniczące w procesie potwierdzania parametrów technicznych wyrobów, w tym: jednostki akredytowane, jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze, jednostki certyfikujące.
 3. Rodzaje dokumentów potwierdzających parametry techniczne wyrobów i ich podstawy prawne i/lub wymagania normatywne:
 • Deklaracja zgodności z normą – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Deklaracja zgodności UE – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Deklaracja właściwości użytkowych – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Protokół badania typu – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Protokół badania wyrobu – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Protokół badania specjalnego – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Certyfikat zgodności – szczegółowe omówienie dokumentu;
 • Pozostałe dokumenty.
 1. Protokół badania typu czy certyfikat? Analiza porównawcza.
 2. Jakie dokumenty wybrać w celu potwierdzenia spełnienia przez wyrób wymagań Zamawiającego w postępowaniach przetargowych?
 3. Nieskuteczne lub niezgodne z prawem zapisy w SIWZ dotyczące dokumentów potwierdzających parametry techniczne wyrobów.
 4.  Prekwalifikacja jako proces ułatwiający weryfikację dokumentów potwierdzających parametry techniczne wyrobów.
 5. Podsumowanie

14:00 Zakończenie szkolenia